THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY

THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY

Walter Mitty (Ben Stiller) treks to the far corners of the Earth to find the famed photographer Sean O’Connell (Sean Penn).

Maklum Balas

Maklum Balas

Check Also

Teknologi dan peranti semasa

Pedagogi Dahulu, Kemudian Teknologi

Apabila berfikir tentang teknologi dan pembelajaran, kita perlu betulkan hala tuju antara P&P dengan teknologi. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *