Jadual Kuliah Bulanan

Jadual Kuliah Bulanan

Bagi penggal pertama tahun 2014, kami mengupas buku Tsaqāfah al-Dā’iyah oleh Sheikh Yusuf al-Qaradhawi. Buku ini membahaskan tentang enam kategori ilmu yang diperlukan oleh seorang Muslim selaku pendakwah iaitu:

  1. Ilmu-ilmu Islam (al-Quran, al-Sunnah, Fiqh, Usul al-Fiqh, Tasawwuf, Sistem-sistem Islam)
  2. Ilmu Sejarah
  3. Ilmu Bahasa dan Kesusasteraan
  4. Ilmu Kemanusian
  5. Ilmu Sains
  6. Ilmu Memahami Realiti Semasa
[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”1″]