Kesalahan Menggugurkan Selawat dan Salam Dalam Pengucapan dan Penulisan

007

Kita disyariatkan untuk berselawat kepada Nabi sallallaahu alayhi wa sallam semasa bersolat di dalam bacaan tasyahhud. Juga semasa berucap, berdoa dan beristighfar. Demikian juga selepas azan, semasa masuk dan keluar masjid dan ketika baginda disebut dalam situasi-situasi yang lain.

Ibnu Solah di dalam Muqaddimah Ibnu Solah menyebut di dalam Bab 25 “Pada Menulis Hadith dan Kaedah Penulisan Serta Tuntutan-tuntutannya”, beliau berkata:

Ke-9: Hendak seseorang itu memelihara penulisan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallaahu alayhi wa sallam semasa menyebut baginda. Tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan untuk ia dilakukan secara berulang-ulang kerana ia adalah manfaat agung yang segera hadir buat mereka yang belajar hadith serta menulisnya. Barangsiapa yang cuai daripada melaksanakannya, maka terhalanglah dirinya daripada mendapat kurniaan yang besar.

Ibnu Solah juga menegaskan tentang pentingnya memuji Allah semasa menyebut nama-Nya, seperti pujian Azza wa Jalla dan Tabaraka wa Ta’aala dan yang seumpama dengannya.

Katanya, “dan hendaklah dijauhkan perbuatan memuji itu dengan dua kaedah yang cacat iaitu sama ada (i) menulisnya dengan akronim menggunakan satu dua huruf dan yang seumpama dengannya, atau pun (ii) menulisnya secara tidak lengkap seperti berselawat “sallallaahu alayhi”, dan meninggalkan “wa sallam”

Ibnu Solah mendatangkan riwayat yang direkodkan daripada Hamzah al-Kanani rahimahullah (meninggal dunia 357H) , beliau berkata, “pernah semasa aku menulis, tatkala aku mencatat NABI, aku ikuti dengan “sallallaahu alayhi” dan aku tidak menulis “wa sallam”. Aku telah melihat Nabi sallallaahu alayhi wa sallam di dalam mimpiku dan baginda berkata kepadaku, “mengapakah engkau tidak menyempurnakan selawat ke atasku?” Semenjak itu aku tidak pernah lagi menulis “sallallaahu alayhi” melainkan akan kusempurnakan ia dengan sebutan “wa sallam”.

Ibnu Solah juga berkata, “adalah tidak disukai perbuatan meringkatkan sebutan selawat itu kepada “alayhi al-salam”, Wallahu A’lam.

Al-Allamah Al-Sakhawi rahimahullah menyebut di dalam kitabnya Fath al-Mughith Sharh Alfiyyah al-Hadith li al-Iraqi, “Hindarilah wahai penulis (membuat simbul / akronim) untuknya) yakni selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallaahu alayhi wa sallam dalam penulisan kamu dengan meringkaskan ia kepada dua huruf dan yang seumpama dengannya kerana ia adalah cacat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Katati serta orang-orang yang jahil daripada para Ajam dalam kebanyakan keadaan serta di kalangan pelajar-pelajar. Mereka menggantikan selawat sallallaahu alayhi wa sallam kepada (ص) atau pun ( صم ) atau (صلعم ), yang mana perbuatan itu cacat ganjarannya kerana cacatnya cara menulis, menyalahi apa yang lebih utama.

Al-Imam Al-Suyuti rahimahullah turut menyebut perkara yang sama di dalam kitabnya Tadreeb al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi. Katanya, “Adalah tidak disukai perbuatan memendekkan penyebutan selawat dan salam di sini dan di setiap catatan yang disyariatkan padanya selawat sebagaimana yang terdapat di dalam Sharh Sahih Muslim dan lain-lainnya. Ini adalah kerana firman-Nya, “dan berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan salam yang sempurna” )ِ(Al-Ahzaab 33: 56)” sehingga kepada kata-katanya, “Dan tidak disukai perbuatan menggunakan simbol untuk selawat dan salam itu di dalam penulisan dengan menulis satu huruf atau dua huruf seperti (صلعم ), bahkan hendaklah menulis kedua-duanya dengan lengkap dan sempurna.

Ini adalah terjemahan saya kepada pendapat-pendapat ulama muktabar yang dinukilkan oleh Sheikh Bin Baz di dalam Majmu’ Fatawa beliau. Kelemahan dalam penterjemahan adalah kelemahan saya dan terbuka kepada penambah baikan dan pembetulan.

Sebahagian penerbit di dalam pasaran industri buku kita menggugurkan SEMUA selawat dengan berpada meletakkan galakan selawat dalam satu pesanan di awal naskhah. Dan saya melihat buku-buku terbitan PTS sudah agak lama secara konsisten melakukannya. Saya tidak mempunyai sebarang dokumen untuk dirujuk tentang asal usul idea menggugurkan selawat ini, tetapi kehilangan selawat dan salam semasa menyebut Nabi sallallaahu alayhi wa sallam merebak sama ada kesan daripada teknik PTS dalam hal ini, atau pun mungkin saranan oleh Puan Ainon Mohd selaku ideologue bagi PTS.

Saya melihat kemerosotan ketara sebutan selawat di dalam blog Ayahanda Abdul Latip Talib daripada entri awal beliau, berbanding selepas menjadi penulis PTS.

Tim Hadith Psikologi dan modul-modulnya juga seperti secara ‘conscious’ meninggalkan selawat dalam tulisan, dan merebak hingga ke video-video pun, selawat ditinggalkan.

 

Selain daripada konteks yang dibicarakan oleh ilmuan muktabar Islam seperti al-Sakhawi, al-Suyuti dan Ibn Solah rahimahumullah sendiri, perbuatan secara sedar menghilangkan selawat dalam bentuk seperti ini mungkin bukan lagi kekurangan dalam penulisan tetapi boleh berubah menjadi BID’AH dan MUNGKAR yang besar.

Ini adalah kerana, pengambilan manfaat daripada Baginda sallallaahu alayhi wa sallam tanpa membayar balik dalam bentuk selawat dan salam yang disyariatkan oleh Allah, bukan sahaja merugikan kita di Akhirat (kerugian yang amat besar), malah mendatangkan fitnah di dunia apabila Sunnah kehilangan rangka spiritualnya. Ia menjadikan ekstrak-ekstrak hadith berupa materialistik dan mendedahkan kepada kecacatan berpanjangan daripada satu generasi ke satu generasi. Apatah lagi buku-buku terbitan kita menjadi rujukan masyarakat dalam mereka mencari AGAMA.

Klien utama kita masih MUSLIM yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam, dan bukannya non Muslim untuk kita bersifat apologetik dalam penulisan.

Jika ada ‘apek pencetak buku’ salah faham tentang SAW itu sebagai saw dan bukannya sallallaahu alayhi wa sallam, itu harus disembuhkan dengan SAW itu ditulis sebagai sallallaahu alayhi wa sallam dan bukan dengan membuangnya daripada keseluruhan penulisan.

Saya juga dari semasa ke semasa melakukan kesilapan ini, namun berusaha untuk memperbaikinya dan mengajak kita semua melakukan perkara yang sama.

“Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.” (Al-Ahzaab 33: 56)

HASRIZAL @ 43000 BSP

Check Also

Menamatkan Pendidikan Kiasu

Entahlah dunia apa yang kita hidup di dalamnya hari ini. Setelah anak nekad terjun membunuh …

4 comments

  1. Saya pun perasan, dalam penulisan selalu kita gunakan Nabi Muhammad SAW… kenapa tidak kita menulis penuh agar setiap orang yang membaca terus berselawat… Iaitu Nabi Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam. Yang bukan Islam pun mudah faham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Instagram
LinkedIn
Share